top of page
helsa-omsorg-personlig-assistans-familje

Personlig assistans

 

På Helsa jobbar vi för att behoven skall styra insatsen och där vi utformar personlig assistans i nära dialog med våra kunder och medarbetare.

 

Direktkontakt med verksamhetschefen

Den som samordnar insatserna är verksamhetschefen. Verksamhetschefen är den som samordnar, planerar och fattar beslut runt allt rörande insatsen. Det innebär att alla och allt som rör kunden har samma kontaktperson och det finns inga mellanschefsnivåer eller avdelningar som skall hantera olika ärenden. För oss som företag innebär det att närhet är något vi efterlever i vardagen.

Mångårig branscherfarenhet

Vi som jobbar som verksamhetschefer har många år i branschen med god erfarenhet från både kommunal verksamhet och stora företag. Det har gett oss viktiga erfarenheter och tankar om hur vi vill jobba med personlig assistans. Närhet och tillgänglighet tycker vi är viktigt. Att en och samma person hanterar alla vardagliga ärenden, från planering och schemaläggning till uppföljningar och utvecklingssamtal. Vi jobbar nära varandra även i ledningsfunktioner vilket gör att vi ökar tillgängligheten till ledarskap och beslut.

Öppenhet och transparens

Vi tror på öppenhet och transparens mot både
kunder och medarbetare och vi jobbar efter
tydliga etiska riktlinjer.

Kontakta oss för mer information >>

 

All service och allt stöd som behövs

Vi är erbjuder all service och allt stöd som behövs för våra kunder och medarbetare. Det inkluderar:

  • Uppsägning av avtal vid överflytt av personlig assistans till Helsa.

  • Stöd i myndighetskontakter.

  • Juridiskt stöd, vid exempelvis överklagningar.

  • Nyansökningar om personlig assistans, samt utökning av redan beslutade timmar.

  • Ansökning om hemtjänst som komplement till personlig assistans.

  • Fortbildning för medarbetare, både grundutbildningar och diagnosspecifik utbildning.

 

Saknar du något?

Om det finns någon service som du saknar så är du varmt välkommen att höra av dit till någon av oss. Kontakta oss >>

 

Läs mer om våra områden för assistans:

- Personlig assistans Umeå

- Personlig assistans Härnösand

- Personlig assistans Luleå 

- Personlig assistans Lycksele

- Personlig assistans Nordmaling

- Personlig assistans Örnsköldsvik

- Personlig assistans Skellefteå

- Personlig assistans Sollefteå

- Personlig assistans Stockholm

- Personlig assistans Storuman

Kvalitetsmärke.png
bottom of page