top of page

Personlig assistans i Örnsköldsvik

 

På Ö-viks kontoret jobbar vi med bland annat personlig assistans och vi låter alltid era behov styra insatsen och utformar den personliga assistansen i nära dialog med er.

 

Ni får alltid en personlig kontakt

Ni kommer ha kontakt med den person på Ö-viks kontoret som samordnar, planerar och fattar beslut runt allt rörande insatsen. Närhet och tillgänglighet tycker vi är viktigt. Att en och samma person hanterar alla vardagliga ärenden, från planering och schemaläggning till uppföljningar och utvecklingssamtal. Vi jobbar nära varandra även i ledningsfunktioner vilket gör att vi ökar tillgängligheten till chefskap och beslut.

Mångårig branscherfarenhet inom personlig assistans

Vår personal har många års erfarenhet av personlig assistans och vår ledning har god erfarenhet från både kommunal verksamhet och stora företag. Det har gett oss viktiga erfarenheter och tankar om hur vi vill jobba med personlig assistans.

Kontakta Tina för mer information

Tel: 0660 - 43 12 05
Epost: tinaw@helsaab.se
Adress: Nygatan 5b, 891 33 Örnsköldsvik

bottom of page