top of page

Personlig assistans i Stockholm

 

I Stockholm jobbar vi med bland annat personlig assistans och vi låter alltid era behov styra insatsen och utformar den personliga assistansen i nära dialog med er.

 

Ni får alltid en personlig kontakt

Ni kommer ha kontakt med en person som samordnar, planerar och fattar beslut runt allt rörande insatsen. Närhet och tillgänglighet tycker vi är viktigt. Att en och samma person hanterar alla vardagliga ärenden, från planering och schemaläggning till uppföljningar och utvecklingssamtal. Vi jobbar nära varandra även i ledningsfunktioner vilket gör att vi ökar tillgängligheten till chefskap och beslut.

Mångårig branscherfarenhet inom personlig assistans

Vår personal har många års erfarenhet av personlig assistans och vår ledning har god erfarenhet från både kommunal verksamhet och stora företag. Det har gett oss viktiga erfarenheter och tankar om hur vi vill jobba med personlig assistans.

Kontakta Stockholm för mer information

Tel: 08 - 121 540 70
Epost: bea@helsaab.se
Adress: Talltitevägen 10, 184 61 Åkersberga 

bottom of page