top of page

Historik

 

Helsa startades 2012 med visionen av att bli ledande i Norrland på kvalitet och trogen insatsen i den rättighetslagstiftning som heter Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Tanken om att stöd och service till de som behöver är en rättighet bär vi med oss även i vår familjehemsvård och våra omsorgstjänster.

 

2016 fick Helsa en ny ägarstruktur bestående av Umeåbaserade entreprenören och företagaren Joakim Wiklund samt en av Helsas grundare Beatrice Ikonen. I och med den nya ägarstrukturen flyttades huvudkontoret från Sundsvall till Umeå. Idag har vi regionkontor i Örnsköldsvik och Stockholm samt huvudkontor i Umeå.

De ambitioner som Helsa startades med finns fortfarande kvar i företaget men vi har lagt till fler ambitioner och långsiktiga strategier för att nå våra mål. Vi vill jobba med organisk tillväxt, vilket innebär att vi inte söker expandera via riskkapital. Helsa är och skall vara ett ägarlett företag. Vi vill jobba hållbart och har en strategi för hållbart tänkande både socialt och ekologiskt.

bottom of page