top of page
helsa-omsorg-personlig-assistans-familje
Välkommen till vår sida om behandling av personuppgifter.
Här kan du läsa om din rätt till integritet och hur vi skyddar dina personuppgifter. 

 

Helsa Omsorg som personuppgiftsansvarig

 

Helsa Omsorgs huvudkontor ligger i Umeå, Sverige och vi följer svensk och europeisk dataskyddslagstiftning, däribland dataskyddsförordningen (GDPR).

Helsa Omsorg & Bemanning i Norden AB, org nr 556918-2024, är registeransvarig för de personuppgifter som vi behandlar som personuppgiftsansvarig. 

När det gäller frågor kring personuppgifter kontaktar du oss enklast på info@helsaab.se,
Via vanlig post,

 

Helsa Omsorg
Storgatan 38 

903 26 Umeå


 

Ändamål för personuppgiftsbehandling

Vi behandlar personuppgifter om dig när du eller företaget du arbetar på:

  • blir kund hos oss

  • är leverantör till oss

  • laddar ner en av våra appar 

  • anmäler dig till någon av våra utbildningar

  • anmäler dig till något av våra nyhetsbrev

  • kontaktar oss 

  • blir kontaktad av våra säljare

  • söker jobb hos oss

  • besöker våra lokaler

  • besöker vår hemsida och accepterar cookies

Insamling av personuppgifter sker endast för särskilda, uttryckligt angivna, och berättigade ändamål och vi samlar enbart in de uppgifter som behövs för ändamålet. Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vad ändamålet med behandlingen är. 

Period som uppgifterna lagras

Vi arbetar aktivt med att begränsa lagringen genom att gallra i enlighet med vår gallringspolicy. Vi ser också till att personuppgifter som behandlas och lagras är korrekta och hålls uppdaterade.

Överföring och utlämning av personuppgifter

För att uppfylla ändamålen med Helsas behandling av personuppgifter enligt ovan anlitar Helsa i förekommande fall tjänste- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på Helsas uppdrag. Dessa tjänste- och systemleverantörer, som är underbiträden till Helsa, får enbart behandla personuppgifterna enligt Helsas uttryckliga instruktioner och får inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. Helsa kan också komma att lämna ut personuppgifter till andra mottagare än vad som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar, föreskrifter, begäran från domstol eller myndighet samt för att göra gällande Helsas berättigande intresse av att göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Ingen överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker.

 

 

Den registrerades rättigheter

Som registrerad hos oss kan du alltid göra dina rättigheter gällande. Du kan när som helst återkalla dina medgivanden och Helsa Omsorg har ingen rätt att bevara dina uppgifter efter återkallelse.

När det gäller frågor kring personuppgifter eller återkallelse kontaktar du oss enklast på info@helsaab.se,

Du når oss även via post Helsa Omsorg, Storgatan 38, 903 26 Umeå eller på telefon 090-206 08 80.

 

 

Behandling av personuppgifter i kommunikationssyfte

När du kommer i kontakt med oss via olika marknadskanaler sparar vi ibland personuppgifter för att kunna kommunicera med dig. Vi lagrar även personuppgifter för dig som prenumererar på våra nyhetsbrev. Dessa personuppgifter lagras i våra CRM-system och du kan alltid höra av dig till oss och begära att få ta del av dina personuppgifter, få dessa ändrade eller radera dem. 

Säkerhet för personuppgifter och lagring

Din integritet är viktig för oss och vi ser till att skydda dina personuppgifter och förhindra spridning och obehörig behandling genom de tekniska och organisatoriska åtgärder vi löpande vidtar. Endast personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter med sekretessavtal har tillgång till dem. 

 

Cookies

Vi använder oss av cookies.
Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.
Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.
Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen genom att kontakta oss på info@helsaab.se

bottom of page