top of page

Personlig assistans i Nordmaling och Hörnefors

 

På Umeå-kontoret jobbar vi med bland annat personlig assistans Nordmaling och Hörnefors. Vi låter alltid era behov styra insatsen och utformar den personliga assistansen i nära dialog med er och är alltid nära tillhands.

Ni får alltid en personlig kontakt

Ni kommer ha kontakt med den person på Umeå-kontoret eller lokalt i Nordmaling och Hörnefors som samordnar, planerar och fattar beslut runt allt rörande insatsen. Närhet och tillgänglighet tycker vi är viktigt. Att en och samma person hanterar alla vardagliga ärenden, från planering och schemaläggning till uppföljningar och utvecklingssamtal. Vi jobbar nära varandra även i ledningsfunktioner vilket gör att vi ökar tillgängligheten till chefskap och beslut.

Mångårig branscherfarenhet inom personlig assistans

Vår personal har många års erfarenhet av personlig assistans och vår ledning har god erfarenhet från både kommunal verksamhet och stora företag. Det har gett oss viktiga erfarenheter och tankar om hur vi vill jobba med personlig assistans.

Kontakta Linn för mer information

Tel: 090 - 206 08 88
Epost: Linn@helsaab.se
Adress: Västra 
Esplanaden 2, 903 26 Umeå

bottom of page