top of page

Värdegrund

 

HÅLLBARHET

 

Hållbarhet är viktigt för oss. När vi pratar om hållbarhet menar vi att livet ska vara hållbart utifrån flera perspektiv för både medarbetare och kunder. Vi vill att arbetslivet ska vara hållbart – vilket betyder att ingen anställd inom HELSA ska ha en orimligt stor arbetsbörda. Vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid och tiden för återhämtning däremellan. 

Likabehandling är ett ledord för oss vilket betyder att alla våra kunder och anställda ska känna att de behandlas lika och tas på allvar. Respekt för människor och omgivning visas även genom vår strävan att genom kloka val efterlämna så små klimatavtryck som möjligt.

Vi vill också arbeta ekonomiskt hållbart, vilket bla innebär att vi tänker långsiktigt och tillvaratar både våra materiella och våra personella resurser. Vi vill skapa välbefinnande för oss alla och vara en hållbar organisation på alla plan.

ENGAGEMANG

Engagemang på alla plan utgör grundbulten i vår verksamhet. Kunden är vår uppdragsgivare och vi finns där för kunden. Vi är stolta över vår tillgänglighet och flexibilitet. Vi visar stort intresse för allt som händer inom vår verksamhet och vill vara delaktiga hela vägen.

 

 

LÄRANDE

 

Lärande är något som sker genom hela livet. Det är vår fasta och fulla övertygelse. Vi vet att nyfikenhet på varandra och varandras kunskaper och kompetenser är avgörande för utveckling. Vi vet att förändring inte är farligt utan något nödvändigt för att förbättring ska ske.

 

 

SAMVERKAN

 

Samverkan är det som binder oss samman. Vi vet att gemenskap är det som ger oss styrka. Ett fungerande samspel och koordination mellan kunder, assistenter, administrativ personal och alla övriga inblandade aktörer är av allra högsta vikt för att livet ska fungera. 

 

 

ANSVAR

 

Ansvar är viktigt för oss. Vi på HELSA tar ansvar för våra handlingar och våra ord. Vi är inte alltid överens men vi är noga med att behandla varandra med respekt. Vi har ett professionellt förhållningssätt och tar ett gemensamt ansvar för att se till verksamheten håller hög kvalitet. Vi är stolta över vårt arbete och står för vad vi lovar.

bottom of page