top of page
helsa-omsorg-personlig-assistans-familje
Kvinna  sitter i sin rullstol på kajen och sträcker ut sina armar mot den blåa himlen.

Vi ska med kunskap, engagemang och passion vara den drivande kraften som värnar allas rätt till ett bra liv.

Personlig Assistans

start

Om Helsa

 

Med hög tillgänglighet, närhet, professionalitet och kreativitet hjälper vi till med att skapa en fungerande vardag för våra kunder.

Helsa_märke_relief.png

Helsa är ett norrlandsbaserat ägarlett företag med målsättningen att vara bäst på att jobba lösningsorienterat i nära dialog med kunden och medarbetare. Vi skall kännetecknas av god kvalitet, ansvarsfull tillväxt och ett hållbart tankesätt.

omhelsa
Vår kund, assistent och verksamhetschef sitter i solen en varm sommardag.

Personlig assistans

 

När du väljer Helsa som samordnare för din personliga assistans utformar vi den i nära dialog med dig. Dina behov och önskemål styr vårt arbete. Vi garanterar dig och dina assistenter ett nära samarbete, hög tillgänglighet och transparens.

passistans
Familjehem i Sverige, Familjehem Stockholm, Familjehem Umeå

Familjehem

 

Helsa erbjuder konsulentstödda familjehem från Stockholm i söder till Umeå i norr. Vi jobbar med hög tillgänglighet och jour dygnet runt. Helsa har utfärdat tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

familjehem
Fästpunkt 1
Fungerande familjehem, Personlig Assistans Umeå, Pesonlig assistans Örnsköldsvik, LSS Umeå

•  HÅLLBARHET
 

•  ENGAGEMANG
 

•  LÄRANDE
 

•  SAMVERKAN
 

•  ANSVAR

bottom of page