Välkommen

Helena!

Helsa utmanar och värvar Helena Lidström till vår 

helt nya tjänst som 

verksamhetsutvecklare.

Vill du utveckla din vardag?

Ring Helena direkt på 

090 - 206 08 85

 

Om Helsa

 

Med hög tillgänglighet, närhet, professionalitet och kreativitet hjälper vi till med att skapa en fungerande vardag för våra kunder.

 

Helsa är ett norrlandsbaserat ägarlett företag med målsättningen att vara bäst på att jobba lösnings-orienterat i nära dialog med kunden och medarbetare. Vi skall kännetecknas av god kvalitet, ansvarsfull tillväxt och ett hållbart tankesätt.

 

Läs mer om Helsa >>

 
Personlig assistans utflykt i Örnsköldsvik, Övik, Stockholm, Umeå

Personlig assistans

 

När du väljer Helsa som samordnare för din personliga assistans utformar vi den i nära dialog med dig. Dina behov och önskemål styr vårt arbete. Vi garanterar dig och dina assistenter ett nära samarbete, hög tillgänglighet och transparens.

Läs mer om personlig assistans >>

 
Familjehem i Sverige, Familjehem Stockholm, Familjehem Umeå

Familjehem

 

Helsa erbjuder konsulentstödda familjehem från Stockholm i söder till Umeå i norr. Vi jobbar med hög tillgänglighet och jour dygnet runt. Helsa har utfärdat tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Information riktat till familjer som funderar på att bli familjehem

Information riktat till handläggare och socialsekreterare

 

Besöksadress                                         E-post                                 Telefon

Storgatan 38, 903 26 UMEÅ         info@helsaab.se          090 - 206 08 80